Aktualności

Wpłać darowiznę na Centrum Rozwoju Przekaż 1% Skautom Europy Youtube - obozy Youtube - Droga Cię wzywa
Forum Młodych 2013

Forum Młodych 2013

Jurek Żochowski HR, 2013-12-04 Tagi: spotkania, Warszawa, Forum Młodych, konferencje
W ostatni weekend, w dniach 30 listopada - 1 grudnia, odbyło się Forum Młodych 2013. Forum Młodych, organizowane już po raz dziewiąty od 2003 r., to cykl wykładów połączony z zabawą andrzejkową, adresowany do młodzieży licealnej oraz studenckiej, jak również wszystkich młodych duchem. Wydarzenie gromadzi co roku skautowych animatorów lokalnych wspólnot wychowawczych, lecz jest otwarte także dla ludzi niezrzeszonych w Skautach Europy. Celem konferencji jest poszerzenie horyzontów intelektualnych oraz duchowych uczestników, motywowanie do rozwoju osobistego, zachęcenie do służby na rzecz wspólnoty społecznej, promowanie patriotyzmu i dobrych życiowych wzorców oraz postaw. Forum Młodych ma pomóc młodym ludziom w dokonaniu życiowych wyborów, które uwzględniać będą zarówno ambitne cele osobiste, jak i dobro wspólne. »

Skauting – biznes rodzinny

Skauting – biznes rodzinny

Tomasz Podkowiński HR, 2012-11-05 Tagi: konferencje, rozwój
W dziale „W mediach” została zamieszczona konferencja „Skauting-bizes rodzinny”, wygłoszona przez Pawła Zejera w dniu 26 marca 2011 r. podczas Dnia Modlitw za FSE w Górze Kalwarii. Paweł Zejer jest w chwili obecnej szefem (Akelą) nowotworzącej się gromady wilczków w Otwocku-Świdrze. Paweł zaangażował się w skauting dwa lata temu, mając 42 lata, 6 dzieci oraz absorbującą pracę kierownika dużych projektów budowlanych. »

Skauci Europy z 8 krajów Europy Wschodniej koordynują swoje działania

Skauci Europy z 8 krajów Europy Wschodniej koordynują swoje działania

Zbigniew Minda HR, 2011-06-21 Tagi: spotkania, konferencje, Europa Wschodnia, ognisko
W dniach 18-19 czerwca 2011 w Ząbkach odbyło się coroczne spotkanie stowarzyszeń FSE z krajów Europy Wschodniej, popularnie nazywane FSE Eastern Europe Synergy Meeting. Obecnych było 9 osób z Białorusi, 3 osoby z Rosji, 4 osoby z Łotwy, 3 osoby z Litwy, 2 osoby z Ukrainy, 3 osoby ze Słowacji, 2 osoby z Czech, oraz 6 osób z Polski. Spotkanie zorganizował Szczep Ząbkowski FSE. Z ramienia Biura federalnego uczestniczył Martin Hafner z Niemiec, wiceprzewodniczący federalny. Specjalnymi gośćmi i mówcami byli Beatrice i Marc Bouchez oraz Claire i Gwenael Lhuissier z Francji. Spotkanie prowadził Zbigniew Minda, komisarz federalny. »

Relacja z konferencji "Dusza Europy"

Joanna Sielicka, 2009-10-24 Tagi: konferencje
Co w dzisiejszym prawie zawdzięczamy starożytnym Rzymianom? O co walczy Benedykt XVI? Jaka powinna być dziś Europa chrześcijańska? Między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć prelegenci konferencji "Dusza Europy", która odbyła się w sobotę, 24 października 2009 r., na terenie kampusu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. »

III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Justyna i Krzysztof Staszakowie, Łukasz Jędrasiak, 2005-06-22 Tagi: konferencje, spotkania
"Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął" (Łk 12, 49) Pod takim hasłem, w dniach 11-12 czerwca 2005 r. w Warszawie, odbył się III Ogólnopolski Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Wzięły w nim udział delegacje ponad 100 ruchów i stowarzyszeń, delegacje Diecezjalnych Rad Ruchów oraz delegacje ruchów i stowarzyszeń z 18 krajów Europy. Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" FSE reprezentowali Justyna i Krzysztof Staszakowie oraz naczelniczka harcerek Joanna Przypolska. Kilka przewodniczek z warszawskiego ogniska pomagało w organizacji a wędrownik Łukasz Jędrasiak był w ekipie medialnej i przeprowadzał wywiady z uczestnikami kongresu. »